Matkalla kohti Arkadianmäkeä tarvitsemme  tukea.

Tämä maa tarvitsee ihmistä, joka pitää huolta kansalaisista ja joka seisoo meidän puolellamme. Timo on mainio henkilö tähän rooliin! Hänen ammattitaitonsa ja innostuneisuutensa politiikkaan ja yhteisten asioiden hoitamiseen näkyy monella tavalla, hän osaa myös puhumisen jalon taidon eikä varmasti jätä ääntään kuulumattomiin – myöskään istuntosalissa.

Ilmoittaudu tukijaksi oheisella lomakkeella:

Tukijaksi ilmoittautuminen

Nimeni saa näkyä julkisella tukijalistalla

8 + 13 =

Timon matkassa mukana

Jorma Hynninen
Juha Kotilainen
Juha Jatkola Leppävirta/Kuopio
Rauno Kettunen
Kimmo Räsänen Joensuu
Juha Vaahterinen Varkaus
Terho Ryynänen Leppävirta
Harri Pynnönen Varkaus
Pasi Mustonen Leppävirta
Juha Reijonen Joensuu
Lea Ripatti Leppävirta
Pekka Lipponen Leppävirta
Niko Tossavainen Kuopio
Jukka Lyytikäinen Leppävirta
Pertti Jatkola Leppävirta
Anna-Maija Räisänen-Jatkola Leppävirta
Sari Pursiainen Leppävirta
Pekka Kilpeläinen Varkaus
Jukka Supinen Leppävirta
Jarmo Möykkynen Leppävirta
Jari Markkanen Leppävirta
Marjatta Markkanen Leppävirta
Marko Kaasinen Outokumpu
Eeva Saarelma-Laakkonen Joensuu
Mikko Halonen Leppävirta
Matti Kansanen Leppävirta
Pirjo Kansanen Leppävirta
Teija Männikkö Varkaus
Seppo Penttinen Pielavesi
Esko Kinnunen Pieksämäki
Rauno Kotila Varkaus
Ulla Kotila Varkaus
Kaarlo Kinnunen Joroinen

Timo Havukainen Leppävirta
Timo Kasanen Leppävirta
Hannu Ripatti Pieksämäki
Arvo Forsman Leppävirta
Sirkku Varpa Asikkala
Altti Varpa Asikkala
Anita Sievänen Ii
Jouni Mähönen Ii
Kaisa Ripatti Leppävirta
Eeva-Liisa Pennanen Leppävirta
Päivi Räisänen Leppävirta
Timo Männikkö Varkaus
Heidi Malviala Leppävirta
Juuso Ikonen Kuopio
Timo Minkkinen Leppävirta
Taina Huovinen Leppävirta
Amanda Luostarinen Leppävirta
Voitto Vauhkonen Siilinjärvi
Esa Karttunen Kuopio
Sari Mokkila-Karttunen Kuopio
Tatu Säisä Kuopio
Reijo Hämäläinen Leppävirta
Ville Rissanen Leppävirta
Jukka Markkanen Suonenjoki
Jani Roponen Leppävirta
Eira Markkanen Suonenjoki
Juha Markkanen Suonenjoki
Olli Seppänen Kuopio
Petteri Penttinen Kuopio
Antti Siltala Kuopio
Pertti Konttinen Leppävirta
Heikki Laitinen Joroinen
Janne Markkanen Leppävirta

Harri Malviala Leppävirta
Timo Tolvanen Kuopio
Keijo Kosunen Leppävirta
Ilkka Pehkonen Leppävirta
Paula Kosunen Leppävirta
Leena Kosunen Leppävirta
Tarja Tolvanen Varkaus
Matti Tolvanen Varkaus
Ari Thitz Leppävirta
Matti Hämäläinen Joensuu
Heikki Laitinen Leppävirta
Tuomo Räisänen Leppävirta
Henri Ripatti
Veijo Rönkkö Leppävirta
Eila Rönkkö Leppävirta
Päivi Ikonen Leppävirta
Arja Huovinen Leppävirta
Kai Nousiainen Leppävirta
Timo Vesanen Leppävirta
Risto Laitinen
Risto Ikonen Kuopio
Miia Ikonen Kuopio
Seija Laitinen
Matti Laitinen
Petri Ikonen
Jukka Torvinen Leppävirta
Jani Heimonen Kuopio
Henrik Kosonen
Jukka Jalkanen Kangaslampi
Erkki Pasanen Leppävirta
Antti Turunen Leppävirta
Tauno Könönen Leppävirta
Miia Varis Joroinen